Rregullat e udhëtimit

Për shkak të pandemisë shteti Shqiptar dhe Grek kanë vënë në zbatim disa masa për kalimin në pikat kufitare.

Më poshtë mund të lexoni se cilat janë rregullat që duhet të ndiqni për të hyrë në Shqipëri dhe Greqi. Ne rast mos zbatimin e këtyre rregullave, rrezikoni mos tju lejohet kalimi në pikat kufitare. Zbatimi i këtyre rregullave është detyrim që  ka çdo pasagjer. Kompania Top Lines, nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se dikujt i refuzohet hyrja në një shtet për shkak të mospërmbushjeve të kërkesave të udhëtimit.

Lexoni më poshtë rregullat

Dekumentat për të hyrë në Greqi dhe Shqipëri

Rregullat për hyrjen në Greqi janë:
 1. NUK ËSHTË E NEVOJSHME TË KENË TEST PCR, OSE RAPID TEST TË GJITHË UDHËTARËT TË CILËT:
 • Kanë Çertifikatën europiane dixhitale Covid-19 (European Union Digital Covid Certificate, EUDCC) ose,
 • Çertifikatë vaksinimi (Çertifikata hyn në fuqi 14 ditë pas vaksinimit të plotë dhe është e vlefshme jo më shumë se 9 muaj kurse për ata që kanë bërë dozën përforcuese nuk ka një afat kohor) ose,
 • Çertifikatë diagnoze pozitive (hyn në fuqi pas 14 ditësh dhe është e vlefshme per 180 ditë),
3. UDHËTARËT E PA VAKSINUAR, OSE QË NUK DISPONOJNË NJË NGA ÇERTIFIKATAT E LARTPËRMENDURA DO DUHET TË KENË:
 • Test negativ PCR , të kryer brenda (72) orëve të fundit para mbërritjes së tyre në Greqi , ose,
 • Test negativ të shpejtë (rapid test), të kryer brenda 24 orëve të fundit përpara mbërritjes së tyre në Greqi.
Testet duhet të jenë kryer nga laboratorë publik ose laboratorë privatë, që janë certifikuar nga Ministria e Shëndetësisë. Përgjigjja e testit duhet të jetë në greqisht, anglisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanisht ose rusisht dhe duhet të përfshijë emrin e personit, siç është në pasaportë. Masat e lartpërmenduara janë të vlefshme për çdo udhëtarë nga mosha 5 vjeç e lartë Në pikat kufitare qoftë tokësore, ajrore apo detare,  tek të gjithë udhëtarët pavarsisht nënshtetësisë , në bazë të algoritmit shëndetësor, do bëhet test i shpejtë (RAPID TEST) në mënyrë indikative (rastësore). Në rast se dikush rezulton pozitiv, atëherë personi është i detyruar të vetizolohet për një periudhë 5 ditore, në adresën që ka deklaruar në formularin PLF. Vetizolimi fillon nga data e nesërme e shpalljes pozitiv. Të gjithë udhëtarët duhet të mbajnë maskë si gjatë qëndrimit në mjetet e transportit ashtu dhe në ambjentet e pikave kufitare. Zbatimi i këtyre masave është i detyrueshëm dhe përgjegjësi e çdo pasagjeri. Ne rast mos zbatimin e këtyre rregullave, rrezikoni mos tju lejohet kalimi në pikat kufitare.  Kompania Top Lines, nuk mban asnjë përgjegjësi në rast se dikujt i refuzohet hyrja në  Greqi për shkak të mospërmbushjeve të kërkesave të udhëtimit. UDHËTIMET Kufiri mbetet i hapur për të gjithë shtetasit shqiptarë. Udhëtimet vazhdojnë normalisht me autobus direkt pa ndërrim në Kakavi. Pikat kufitare të Kakavisë, funksionon gjatë 24 orëve. Top Lines kryen çdo ditë 4 orare nga Greqia në Shqipëri , dhe 4 orare nga Shqipëria në Greqi.
Rregullat për të hyrë në Shqipëri.
 • Pasaportë (çertifikatë) vaksinimi jo më të vonshme se dy javë nga data e hyrjes në kufi
ose
 •  Test PCR të kryer deri në 72 orë përpara hyrjes
ose
 • Test antigen i shpejtë(RAPID TEST) të kryer brenda 48 orëve para hyrjes
ose
 •  Dokument që vërteton se keni kaluar ose jeni shëruar nga Covid-19 i vlefshëm deri në 6 muaj pas shërimit
 Këto rregulla do të aplikohen edhe për ata udhëtarë që kalojnë tranzit në Shqipëri
 Fëmijët deri në moshën 6 vjeç, përjashtohen nga këto rregulla.
 Qytetarët shqiptarë rezidentë në Shqipëri që kthehen dhe nuk kanë një nga dokumentet e sipër përmendura, duhet të vetë izolohen për 10 ditë dhe të informojnë autoritetin shëndetësor për të kryer test në fund të izolimit.
Personat që udhëtojnë vetëm me pasaportë do duhen të kenë
 • Pasaportë të vlefshme biometrike
 • Garanci nga një person në Greqi (Ipefthini Dhilosi) Kjo garanci duhet te jete origjinalja, te jete me vule te thatë, jo fotokopje, jo me email, jo me fax.
 • Duhet të kenë me vete 50 euro për çdo ditë që do deklarojnë se do qëndrojnë në Greqi, ose minimalisht 500 euro nëse do qëndojnë nën 5 ditë (Ky eshte ligj i Bashkimit Europian për hyrjen në zonën Shengen)