Shtyhet data e skadimit të lejeve të qëndrimit në Greqi deri në 31 Dhjetor 2021

Sipas vendimit të qeverisë greke që u publikua në faqen zyrtare të Ministrisë së Emigracionit, shtyhet vlefshmëria e lejeve të qëndrimit dhe të vërtetimeve blu deri më datë 31 Dhjetor 2021

Ky vendim është i vlefshëm për kategoritë e mëposhtëme

  1. Për leje qëndrimi të cilat kanë skanduar nga data 1.1.2020 deri më 31.07.2020 dhe vlefshmëria e tyre ishte shtuar deri më 31.03.2021
  2. Për leje qëndrimi të cilat kanë skaduar nga data 1.08.2020 ose skadojnë deri më 31.03.2021 dhe vlefshmëria e tyre ishte shtyer për 8 muaj nga data e skadimit
  3. Për leje qëndrimi që skadojnë nga data 1.04.2021 deri 30.12.2021

 

 

 

Tags :

Share this :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest