Τιμές εισιτηρίων

Τιμές εισιτηρίων Top Lines Ελλάδα Αλβανία

ΑΘΗΝΑ ΣΚΟΔΡΑ (LAC LEZHE F.KRUJE)

ΑΠΛΌ 40€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 70€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΤΙΡΑΝΑ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΔΥΡΡΑΧΙΟ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΛΟΥΣΝΙΑ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΦΙΕΡΙ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΤΕΠΕΛΕΝΙ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΕΛΜΠΑΣΑΝ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΡΑΤΙ (KUCOVE-URE VAJGURORE)

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΤΕΠΕΛΕΝΙ

ΑΠΛΌ 35€   ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 60€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€- ΠΑΙΔΙΚΌ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 40€

ΑΘΗΝΑ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ

ΑΠΛΌ 35€
ΑΠΛΌ ΠΑΙΔΙΚΌ 20€

Για Αργυρόκαστρο δεν μπορούμε να εκδώσουμε εισιτήριο με επιστροφή

*Τα παιδικά εισιτήρια είναι για παιδιά έως 12 ετών

Επικοινωνήστε μαζί μας στο TΗΛ. : 2105203350 – 51 – 52(FAX)

Για κρατήσεις πατήστε εδώ https://www.top-lines.gr/kratisi-eisitirion/