Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η Πολιτική Απορρήτου έχει σκοπό να σας βοηθήσει να κατανοήσετε για ποιόν λόγο συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και πως τα χρησιμοποιούμε.

Η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πότε και το γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, με ποιόν τρόπο τα χρησιμοποιούμε και τα επεξεργαζόμαστε, για πόσο χρονικό διάστημα τα διατηρούμε και τέλος, κάτω από ποιους όρους μπορούμε να τα μοιραστούμε με άλλους.

Συλλογή δεδομένων
Όταν επισκέπτεστε ένα από τα σημεία έκδοσης εισιτηρίων  μας (π.χ. πρακτορεία, ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), σας ζητάμε να μας παρέχετε κάποιες πληροφορίες σχετικά με εσάς.

Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Όταν κάνετε κράτηση θέσεων είτε μεσώ τηλεφώνου, είτε με φυσική παρουσία στο πρακτορείο είτε μεσώ της ιστοσελίδας μας www.top-lines.gr , τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ειναι  όνομα επίθετο και αριθμός τηλεφώνου .
 • Όταν κάνετε αγορά εισιτηρίου με φυσική παρουσία στο πρακτορείο, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε ειναι  όνομα επίθετο και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, στοιχειά που ειναι υποχρεωτικά να αναγράφονται στο εισιτήριο και στην λίστα επιβατών,  σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία.

Περιπτώσεις στις οποίες σας ζητάμε να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Όταν κάνετε κράτηση μεσώ τηλεφώνου
 • Όταν κάνετε κράτηση μεσώ φόρμας κρατήσεων
 • Όταν κάνετε κράτηση μεσώ φυσικής παρουσίας στα πρακτορεία
 • Όταν κάνετε αγορά εισιτηρίου μεσώ φυσικής παρουσίας στα πρακτορεία

Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, για του παρακάτω σκοπούς:
• επεξεργασία δεδομένων εισιτηρίων για επιβεβαίωση ταξιδιού, έκδοση εισιτηρίου επιστροφής ή επιστροφή χρημάτων.
• επεξεργασία δεδομένων κράτησης (τηλέφωνο) για  ενημέρωση για αλλαγές προγραμμάτων ταξιδιού, ακυρώσεις δρομολογίων , απεργίες κτλ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον μας έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας μόνο για ενημέρωση για αλλαγές δρομολογίων, τιμών και υπηρεσιών.

 

Πώς μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
Η Εταιρεία μπορεί να μοιράζεται προσωπικές πληροφορίες με συνεργαζομενα πρακτορεία . Τα πρακτορεία που λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει συναίνεση.

Οι πάροχοι υπηρεσιών μας

Συνεργαζόμαστε με πρακτορεία έκτος του κεντρικού μας πρακτορείου στην Αθήνα  οι οποίοι μπορούν να επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας, αλλά με την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες ασφαλείας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες που τους επιτρέπουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εμάς ή να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών τους σε εσάς (Πχ λίστα επιβατών )

Άλλοι οργανισμοί και άτομα
Μπορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς. Για παράδειγμα:
• Από μια δημόσια ή ρυθμιστική αρχή όπως η αστυνομία ή οι υπηρεσίες διέλευσης των συνόρων, τότε είμαστε υποχρεωμένοι με βάση τους κώδικες δεοντολογίας να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
• Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος)

Διεθνείς μεταφορές των προσωπικών σας δεδομένων
Μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στα πρακτορεία ή δημοσιά αρχή που είναι εγκατεστημένοι εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).(Πρακτορεία στην Αλβανία, συνοριακοί σταθμοί Κακαβιάς)

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα εξακολουθήσουν να υπόκεινται σε κατάλληλες διασφαλίσεις που προβλέπονται από το νόμο. Όταν  μεταφέρουμε πληροφορίες στα πρακτορεία μας εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι θα προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο όπως θα γινόταν και εντός του ΕΟΧ.

Η ιστοσελίδα μας www.top-lines.gr

Μέσω της ιστοσελίδας μας www.top-lines.gr πραγματοποιούμε παρουσίαση της εταιρίας μας , ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας, κτλ. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας δίνεται η δυνατότητα κρατήσεων εισιτηρίων. Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις  διαδικασίες που προβλέπονται στο παρόν κείμενο.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Για την πολίτικη των cookies διαβάστε στο λινκ https://www.top-lines.gr/politi-cookies/

Marketing
Η Εταιρία μας δεν χρησιμοποιεί τα email, ή τα τηλέφωνα σας για διαφημιστικούς σκοπούς. Δεν αποστέλλουμε email ούτε sms  με πρόσφορες ή υπηρεσίες

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται για διαφημιστικούς σκοπούς, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες. Οι καμπάνιες και οι ενέργειες γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται από τα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Τα Δικαιώματα σας
Σύμφωνα με το νόμο για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων έχετε τη δυνατότητα να μας ασκήσετε τα εξής δικαιώματα:

 • Πρόσβασης και Ενημέρωσης
  Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχουμε συλλέξει και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε.
 • Διόρθωσης
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με εσάς ή ακόμη να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες για εσάς.
 • Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αμφισβητήσετε την ακρίβεια των πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς, εάν αντιληφθείτε ότι επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλετε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Φορητότητας
  Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για εσάς.
 • Διαγραφής
  Έχετε το δικαίωμα, να μας ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν, εάν θελήσετε να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία αυτών και εάν τα δεδομένα σας υποβληθούν σε παράνομη επεξεργασία παραβιάζοντας τον κανονισμό περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Τα άνωθεν έχετε το δικαίωμα να τα ασκήσετε οποιαδήποτε στιγμή  και εντελώς δωρεάν. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας:
– Μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: [email protected]
– Μέσω επιστολής στη διεύθυνση: Ψαρρών 4 Πλατεία Καραΐσκάκη Αθήνα

Το αίτημα σας θα επεξεργαστεί εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι πολύπλοκο ή πολυάριθμο.

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για  διάστημα έως και 10 ετών.

Μπορούμε όμως να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περισσότερο από 10 χρόνια, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για νομικούς, φορολογικούς ή τεχνικούς λόγους.

Στην περίπτωση αυτή, θα διασφαλίσουμε ότι το απόρρητο σας θα προστατεύεται και θα χρησιμοποιείται μόνο για τους σκοπούς αυτούς.

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα έχουμε ενεργή συναίνεση για τους λόγους που έχει δοθεί.

Μέτρα ασφαλείας
Η Top-Lines χρησιμοποιεί  τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Η συγκατάθεσή σας

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές σε αυτή τη σελίδα, και / ή θα ενημερώσουμε την ημερομηνία τροποποίησης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρακάτω.

Η παρούσα πολιτική έχει αναθεωρηθεί στις 25/05/2018 .