Ankesa dhe Sygjerime

Tek Top Lines shërbimi i pasagjerëve dhe klientëve të firmës sonë është prioriteti më i madh. Çdo ditë bëjmë përpjekje të rrisim cilësinë e shërbimit tonë. Por gjithëmonë do ketë dhe gabime ose keqkuptime që duhen ndrequr. Dhe vërejtjet që vijnë nga ju, pasagjerët dhe klientët tanë, merren shumë seriozisht. Është një ndihmë e çmuar  që e kërkojmë nga ju, me qëllim të ndreqim të metat tona, të përmirsojmë shërbimin tonë, si dhe të zgjidhim keqkuptime që mund të ndodhin.

Për këtë arsye me anë të kësaj forme Ju mund të adresoni të gjitha ankesat ose sygjerimet tuaja në lidhje me Top Lines, me qëllim rritjen e cilësisë të shërbimit.

Ndihma Juaj është pjesë e përpjekjeve të Top Lines  për të ofruar shërbime cilësore, andaj  përmes këtij komunkimi ju ftojmë  për bashkëpunim të plotë me qëllim përmirsimin e shërbimeve dhe korrektësisë ndaj pasagjerëve dhe klientëve.

Plotësoni formularin

    Email-i juaj (nese keni ose perdorni)

    Data e udhëtimit ose paraqitjes ne zyrë