Kërko Porosinë

Klikoni kodin e porosisë suaj  -Aty ku thot ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (për shëmbull 60eff6857391c) dhe shikoni online se ku ndodhet porosia që keni dërguar


Shikoni ku ndodhet kodi që duhet të klikoni për të gjetur ku ndodhet porosia juaj

Gjithashtu klientët informohen me Mesazh në celular (SMS) momentin e nisjes dhe mbërritjes së porosisë në destinacion