Rregullat e udhëtimit 

Rregullat e udhëtimit

Rregullat e udhëtimit të firmës Top Lines

Pasagjeri

Pasagjerët janë të detyruar të paraqiten pranë pikës së nisjes të paktën 30 minuta përpara orarit të nisjes

Pasagjerët janë të detyruar të jenë të pajisur me te gjitha dokumentacionin e nevojshëm që nevoitet për të kaluar kufirin (Pasaporta, leje qëndrimi, visë, garanci etj)

Fëmijët që udhëtojnë vetëm me njërin nga prindërit duhet të jenë të pajisur me një vërtetim të posaçëm nga prindri tjetër që i lejon fëmijës udhëtimin. Në rast se nuk disponojnë një dekument të tillë , fëmijët nuk munden të udhëtojnë.

Ndalohet cigarja dhe cigarja elektronike brënda autobusëve gjatë gjithë udhëtimit.

Ndalohet konsumi i alkolit brenda në autobus

Rregullorja

Firma nuk merr përsipër për asnjë rast që të çojë pasagjerët në vëndet ose ato pjesë rruge që nuk janë të shënuara në biletë

Agjentët e firmës sonë nuk mbajnë përgjegjësi për vonesa për arsye që nuk kanë të bëjnë me firmën si përshëmbull moti, vonesa në pikat kufitare, greva etj

Autobusët nuk janë të detyruar të presin në pikat doganore pasagjerët që kanë probleme me dokumentacionin më shumë se 10 minuta

 

Me blerjen e biletës suaj pasagjeri ka pranuar pa rezervim të gjitha rregulloret e udhëtimit, regulloren e kthimit të bilatave dhe të anullimit.

Për të lexuar rregullat e anullimit klikoni këtu https://www.top-lines.gr/sq/rregullat-e-biletes/

Për faqen tonë në Shqipëri klikoni këtu https://top-lines.al

Për më shumë informacione rreth rregullave të udhëtimit, oraret e udhëtimit dhe çmimet e firmës sonë telefononi tek numri 2105203350 – 51 – 52(FAX)

Top Lines Linja e autobusëve Greqi Shqipëri Udhëtoni me ne me komoditet dhe siguri. Çdo ditë 4 orare për në Shqipëri.