Data e reja të vetizolimit (karantinës) në Greqi dhe Shqipëri

Të nderuar pasagjer. Dëshirojmë tju informojmë të gjithë pasagjerët se :

Pasagjerët që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë nga data 1 Qershor nuk do jenë të detyruar të qëndrojnë në vetizolim (karantinë) me përjashtim të rasteve të veçanta që do përcaktohen nga autoritetet shëndetësore shqiptare. (Urdhëri N351) 

Pasagjerët që hyjnë në territorin e Repunlikës së Greqisë nga data 1 Qershor deri në datën 15 Qershor janë të detyruar të qëndrojnë në vetizolim (karantinë) 7 ditë. Vetizolimi do bëhet në shtëpinë e tyre. Për personat që nuk kanë vendbanim të përherëshëm në Greqi, vetizolimi duhet të bëhet në shtëpinë e personi familjarë.  (Δ1 α/ΓΠ.οικ. 33470/31.5.2020)

Tags :

Share this :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Recent Post