Kërkohet punonjës për postin e ndihmës mekanikut

Top Lines kërkon punonjës për postin e ndihmës mekanikut në bazën teknike të mirëmbajtjes së autobusëve dhe mjeteve të kompanisë sonë në Athinë.

Kandidati për këtë post duhet të ketë mbaruar shkollë të mesme për mekanik automjetesh (OAED, ose TEE , ose EPAL), të jetë njohës i gjuhës shqipe dhe greke, si dhe të ketë experiencë 1-3 vjeçare si ndihmës mekanik për makina të thjeshta. Gjithashtu kandidati duhet të këtë përfunduar detyrimet ushtarake.

Nuk është e nevojshme të ketë eksperiencë si ndihmës mekanik për mjete të kategorisë së veçantë siç janë autobusët. Personi që do fitoj vëndin e punës do trajnohet vazhdimisht në mirëbajtjen dhe zgjidhjen e problemeve teknike të mjeteve të rënda (siç janë autobusët)

Të interesuarit mund të telefonojnë tek numri 6953002009 çdo ditë nga ora 09.00 deri në orën 17.00

Tags :

Share this :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest