Kërkohet punonjëse për zyrën e Top Lines në Korinth

Zyra e Top Lines në Korinth (Isthmo) kërkon për të punësuar një vajzë për resepsioniste.

Kushtet që duhet të plotësoj vajza

Të ketë mbaruar minimalisht shkollën e mesme

Të ketë njohuri të gjuhës shqipe dhe greke

Të ketë njohuri bazë në përdorimin e kompjuterit

Të interesuarit të komunikojnë me numrin
6949001876

Tags :

Share this :

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Recent Post