Kthim në Shqipëri për personat që kanë hyrë në Greqi me pasaportë. (90ditëshe)

Top Lines po bën të mundur në bashkpunim me autoritetet shqiptare të ofrojë mundësinë për Shqiptarët që ndodhen në Greqi me pasaportë, pra me 90 ditëshin, të kenë mundësi të kthehen në Shqipëri. Sipas urdhërit që është në fuqi në Shqipëri lejohen të hyjnë vetëm personat që janë me 90 ditorësh.

Ky shërbim është i vlefshëm vetëm për personat që kanë hyrë në Greqi me 3 mujorësh.

Emigrantët me leje qëndrimi, ose personat me pasaportë greke nuk do lejohen të kalojnë kufirin. Ppersonat që janë me leje qëndrimi në Greqi dhe nuk e deklarojnë , dhe si pasojë nuk lejohen të kalojnë në kufi, Top Lines nuk do mbaj asnjë përgjegjësi.

Gjithashtu për sa i përket gjobës, për personat që kanë shkelur datën e kalimit, Top Lines nuk mban asnjë përgjegjësi

Proçedura që do ndiqet

 1. Plotësoni formën e mëposhtëme me të dhënat tuaja. Të dhënat të jenë të sakta. Nëse nuk janë të sakta nuk do merren pasarsysh.
 2. Mbasi të plotësohen të dhënat tuaja, do përpunohen lista dhe do i dërgohen autoriteteve shqiptare për sigurimin e lejeve të posaçme.
 3. Nëse lista aprovohet nga autoritetet shqiptare atëherë do ju informojmë për detajet e udhëtimit, (datën, orarin e udhëtimit, çmimin e biletës, mënyrën e udhëtimit etj)

Vini re Kusht i domosdoshëm për të gjithë personat që do kthehen është karandinimi 14 ditorë në banesat e tyre

KY LAJM ESHTE I VELFSHËM PËR UDHËTIME NGA GREQIA NË SHQIPËRI. Për të kundërtën, pra nga Shqipëria në Greqi do dali së shpejt lajmërim

Plotësoni formën e mëposhtëme.

VINI RE. Të dhënat duhet të jenë të sakta sepse do i dergohen pikave kufitare. 

Të dhënat tuaja do ruhen sipas ligjit në kufi dhe nuk do përdoren për qëllime të tjera (reklame, promotime etj) por vetëm për tju informuar rreth udhëtimit.

  Emer Mbiemer

  Numri i Telefonit. Sigurohuni qe numri i telefonit të jetë i saktë. Numri i telefonit të jetë ose numër grek celulari ose fiks

  Email* Sigurohuni qe email të jetë i saktë. Sepse do ju dërgohen lajmërime përmes email

  Numër Pasaporte* Numri i pasaportës të jetë i saktë sepse do deklarohet në pikën kufitare

  Data e hyrjes në Greqi. Shënoni datën e hyrjes

  Qyteti i nisjes

  Qyteti i mbërritjes në Shqipëri

  Të gjitha të dhënat tuaja do ruhen siç parashikohen në ligj, dhe nuk do përdoren për arsye të tjera përveç lajmërimit për nisjen

  Tags :

  Share this :

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Pinterest